Sökning: "Örjan Sölvell"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Örjan Sölvell.

  1. 1. Kluster som teori och politik : Om den regionala tillväxtpolitikens diskursiva praktiker

    Författare :Line Säll; Lee Miles; Malin Rönnblom; Stefan Szücs; Örjan Sölvell; Christine Hudson; Karlstads universitet; []
    Nyckelord :Statsvetenskap; Political Science;

    Sammanfattning : The starting point for this study is the successive changes in regional policy that has taken place in Sweden. These changes can be understood within the context of a new regional discourse emphasising the role of ‘strong regions’. Regional actors are expected to ‘pull together’, mobilising regional resources in a more globalised world. LÄS MER