Sökning: "Öberg Maria"

Visar resultat 1 - 5 av 15 avhandlingar innehållade orden Öberg Maria.

 1. 1. Digital Transformation for Crisis Volunteerism : A study in the aftermath of the Swedish Forest Fires Crisis in 2018

  Författare :Maria Murphy; Sofie Pilemalm; Tobias Andersson Granberg; Lena-Maria Öberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Digital transformation; Digitalisation; Crisis; Volunteerism; IS design; Practice; Process; Environment; Events stakeholders; ICT; Coordination; Digital transformation; Digitalisering; Kris; Frivillighet; IS design; Praktik; Process; Omgivning; Händelser; Intressenter; IKT; Koordinering;

  Sammanfattning : In the summer of 2018, Sweden was taken by surprise and engulfed by forest fires on an unprecedented scale. Various forms of crisis volunteerism (CV) proved essential in the large scale response that ensued. LÄS MER

 2. 2. Verksamhetens påverkan på post-adoptiva teknikval

  Författare :Martina Granholm; Erik A. M. Borglund; Lena-Maria Öberg; Maria Spante; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; post-adoption; teknikval; verksamhet; krisledning; aktivitet; temporal organisering;

  Sammanfattning : Digitalisering beskrivs som en möjlighet att lösa samhällsproblem genom att stödja och utveckla verksamheter. Det visar sig bland annat genom investeringar i informationsteknologiska lösningar i samhället. LÄS MER

 3. 3. Governance structure for transport corridors

  Författare :Maria Öberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Architecture; Arkitektur;

  Sammanfattning : Transport plays essential roles in almost all economic activities and our daily lives. Transport flows are often agglomerated in soͲcalled transport corridors linking urban and/or commercially important areas. LÄS MER

 4. 4. Creation and maintenance of traceability

  Författare :Lena-Maria Öberg; Viveca Asproth; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Traceability; information; information system; maintenance; information system development; Spårbarhet; information; informationssystem; utveckling av informationssystem; förvaltning av informationssystem; Informatics; computer and systems science; Informatik; data- och systemvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Governance for sustainable development of major European transport corridors : The Scandinavian-Mediterranean TEN-T core network corridor

  Författare :Maria Öberg; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Arkitektur; Architecture;

  Sammanfattning : Intermodal road, rail, air and sea transport networks across the European Union (EU) calledTrans-European Networks for Transport (TEN-T) are currently being implemented. Keyelements, which should be implemented by 2030, are the most strategic TEN-T Core networkcorridors. LÄS MER