Sökning: "Óðal"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet Óðal.

 1. 1. Från hav till land eller Kristus och odalen : En studie av Sverige under äldre medeltid med utgångspunkt från de romanska kyrkorna

  Författare :Johan Runer; Ingmar Jansson; Göran Tagesson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Allodium; Apse; Churches; Collective; Common land; Gästning; Late Iron Age; Ledung; Medieval; Middle Ages; Odal; Óðal; Ownership; Pre-Romanesque; Provincial laws; Romanesque; Skötning; Sweden; Symbolism; Vetning; Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : This dissertation studies the transition from the Viking Age to Middle Ages in Sweden using the Romanesque churches as the main source material. The aim is to explain societal change, especially that connected to land ownership and taxation. LÄS MER

 2. 2. Der rätselhafte Gott : Heimdallr im Licht altnordischer Vorstellungen von Ahnen und Ordnung

  Författare :Sebastian Cöllen; Eva Hellman; Torsten Blomkvist; Britt-Mari Näsström; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :Old Norse religion; Germanic religion; Rígsþula; Hyndluljóð; Völuspá; Edda; odal; ancestors; social order; mediaeval society; Norway; Iceland; idéologie tripartie; Altnordische religion; germanische religion; Odal; Sippe; Ahnen; soziale Ordnung; mittelalterliche Gesellschaft; Norwegen; Island; fornnordisk religion; germansk religion; släktskap; samhällsordning; medeltiden; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; Religionshistoria; History of Religions;

  Sammanfattning : This dissertation aims at a deeper understanding of the character of the Old West Norse god Heimdallr and of his function in the mythological traditions. The need for a new study of this god is indicated by the fact that the more than a century old description of him in the secondary literature as “the enigmatic god” is still standing. LÄS MER

 3. 3. Land och fæ : strukturellt-rättsfilologiska studier i fornnordiskt lagspråk över beteckningar för egendom i allmänhet med underkategorier

  Författare :Bo Ruthström; danska och isländska Avdelningen för svenskämnen; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Språkvetenskap; Philology; pre-medieval; regional law; medieval law; linguistic geography; onomasiology; terminology; property in general; movable and immovable property; structural shift; Old Nordic; Proto-Nordic; lauss eyrir; Roman law; Christian church; legal history; Harald Bluetooth; Hákon Aðalsteinsfóstri; Harald Finehair; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : This study investigates the stock of words for PROPERTY IN GENERAL with the subcategories MOVABLE and IMMOVABLE PROPERTY in the regional medieval Scandinavian laws and makes a linguistic-geographical analysis of these words with the aim of establishing a relative term chronology. A crude analysis shows that fé/fæ for PROPERTY IN GENERAL and land for IMMOVABLE PROPERTY were the oldest terms. LÄS MER