Sökning: "Åtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 458 avhandlingar innehållade ordet Åtgärder.

 1. 1. Hälsopåverkan av åtgärder i fuktiga byggnader

  Författare :Annika Ekstrand-Tobin; Göran Stridh; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :moisture; allergy; SBS; remediation; indoor environment; mites; damp damage; fukt; allergi; SBS; åtgärder; innemiljö; luftkvalitet; kvalster; fuktskador; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP;

  Sammanfattning : Fukt i svenska bostäder är vanligt och ger ibland upphov till en rad olika problem. l vissa bostäder är det önskvärt att radikalt sänka fuktproduktionen till rumsluften. Alternativt kan det vara mer motiverat att öka bostadens ventilationsgrad. LÄS MER

 2. 2. Att leva med elöverkänslighet : åtgärder och hälsa

  Författare :Susanne Almgren; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Miljökrav på byggnader och byggande : åtgärder för miljöanpassning

  Författare :Eva Sterner; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Construction Engineering and Management; Byggproduktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Våld i arbetslivet : Utveckling, uppmärksamhet och åtgärder

  Författare :Sofia Wikman; Felipe Estrada; Anders Nilsson; Malin Åkerström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Workplace violence; responsibilisation; victim surveys; occupational injury reports; constructionism; safety climate; kriminologi; Criminology;

  Sammanfattning : Over the past two decades, violence at work has become the object of an increasing level of attention. The objective of the thesis is to analyse how the development of violence at work as a social problem might be understood. LÄS MER

 5. 5. Rättsliga åtgärder mot människohandel : Att skydda offer eller möta hot

  Författare :Karin Åström; Ruth Mannelqvist; Per Bergling; Anna Jonsson Cornell; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Human trafficking; Victims of crime; State security; Organized crime; Illegal migration; Prostitution; Human rights; Victims’ rights;

  Sammanfattning : This thesis focuses on legal protection of victims of human trafficking in Sweden. Human trafficking involves the exploitation of often already vulnerable individuals and is a violation of their human rights. LÄS MER