Sökning: "Återvinning i konkurs"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Återvinning i konkurs.

 1. 1. Fordrans uppkomst inom insolvensrätten

  Författare :Jonatan Schytzer; Mikael Möller; Joel Samuelsson; Claes Martinson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Fordrans uppkomst; Insolvensrätt; Förmögenhetsrätt; Konkursfordran; Gäldenärsfordran; Motfordran; Huvudfordran; Massafordran; Ackordsfordran; Kvittning i konkurs; Konkursbo; Företagsrekonstruktion; Konkurs; Skuldsanering; Offentligt ackord; Återvinning i konkurs; Regel; Princip; Villkorsläran; Den väsentliga grunden; Funktionalism; Substantialism; Wittgenstein; Hermeneutik; Dekonstruktion; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : The question of when a claim arises is quintessential in Swedish insolvency law. The claim has to have arisen before a certain critical time point to be included in insolvency proceedings, a composition (in a reorganisation) or a debt relief. LÄS MER

 2. 2. Bidrag till läran om återvinning i konkurs

  Författare :Fritjof Lejman; Stockholms högskola; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Värdeersättning vid återgång

  Författare :Marigó Oulis; Laila Zackariasson; Sandra Friberg; Patrik Lindskoug; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; avoidance; invalidity; value compensation; contract law; bankruptcy law; insolvency law; recovery in bankruptcy; claw back; unjust enrichment; CLS; Critical Legal Studies; crit.; property law; property rights; in rem rights; återvinning i konkurs; obehörig vinst; ogiltighet; bristande rättshandlingsförmåga; hävning; värdeersättning; ersättningsbestämning; surrogation; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : When a contract is reversed the principal rule under Swedish law is that each performance is to be returned, i.e. the object of the contract should be returned in kind and any monies received repaid. LÄS MER