Sökning: "Åsa Rudström"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Åsa Rudström.

 1. 1. Co-Construction of Hybrid Spaces

  Författare :Åsa Rudström; Kristina Höök; Mikael Wiberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; HCI; MMI; social computing; mobile computing; co-construction; seamfulness; awareness; hybrid space; Computer and systems science; Data- och systemvetenskap; social navigation; social mobile service; seamful design; user appropriation.;

  Sammanfattning : When computational systems become increasingly mobile and ubiquitous, digital information and the use of computational systems may increasingly be immersed into the physical and social world of objects, people and practices. However, the digital, physical and social materials that make up these hybrid spaces have different characteristics and are hard to understand for users. LÄS MER

 2. 2. Designing Democracy : Mobilen i demokratins tjänst ur ett designperspektiv

  Författare :Carina Hallqvist; Sara Eriksén; Annelie Ekelin; Åsa Rudström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; designprocess; Participatory Design; Interaktionsdesign; spontan design; nyskapande; vardagsteknik; demokratiska processer; demokrati och IT; interaktiva media; digitala media; Computer science; Datavetenskap; designprocess; medskapande;

  Sammanfattning : Avhandlingen tar sin utgångspunkt i det av Vinnova finansierade projektet »Mobilen idemokratins tjänst» även kallat [demos], vilket drevs av Interactive InstitutesStudio[12-21] under perioden 2002 – 2004. De nya mediernas växande betydelse förungdomars vardagsliv var en viktig faktor bakom [demos]-projektet. LÄS MER