Sökning: "Åsa Nilsson Skåve"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Åsa Nilsson Skåve.

 1. 1. Den befriade sången : Stina Aronsons berättarkonst

  Författare :Åsa Nilsson Skåve; Margareta Petersson; Lars Elleström; Cristine Sarrimo; Växjö universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Stina Aronson; Swedish Literature; genre; modernism; modernity; gender; Literature; Litteraturvetenskap; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Den befriade sången. Stina Aronsons berättarkonst Liberated song. Stina Aronson’s narrative art Abstract This thesis discusses the narrative art of the Swedish author Stina Aronson (1892-1956) with special emphasis on Hitom himlen (“This Side of Heaven”) from 1946. LÄS MER

 2. 2. "En tystnad vari ordet sväller" : Bygdeskildringar som ordkonst i Stina Aronsons Hitom himlen och Tage Aurells "Pingstbrud"

  Författare :Linus Ljungström; Torsten Pettersson; Johan Svedjedal; Åsa Nilsson Skåve; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Stina Aronson; Tage Aurell; avantgardistiska bygdeskildringar; nyprovinsialism; språkspel; Tornedalen; skvaller; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Ämnet för denna licentiatavhandling är den konstnärliga behandlingen av landsbygden och glesbygden som språklig, social miljö, mer specifikt i romanen Hitom himlen (1946) av Stina Aronson (1892‒1956) och novellen ”Pingstbrud” (Nya berättelser, 1949) av Tage Aurell (1895‒1976). Syftet är att undersöka verkens spänningsfält mellan avantgarde och bygdeskildring. LÄS MER

 3. 3. "Skeendet på stället" : Röster och samtidigheter i tre verk av Sara Lidman

  Författare :Anna Salomonsson; Peter Forsgren; Åsa Nilsson Skåve; Annelie Bränström Öhman; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sara Lidman; dialogicity; modernity; colonialism; postcolonialism; concurrences; Mikhail Bakhtin; Gayatry Chakravorty Spivak; Frantz Fanon; Sara Lidman; dialogicitet; modernitet; kolonialism; postkolonialism; concurrences; Michail Bachtin; Gayatry Chakravorty Spivak; Frantz Fanon; Comparative literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis examines how cultural encounters and asymmetrical power relationships are depicted in three works by Sara Lidman (1923–2004): Hjortronlandet (“Cloudberry Land”) from 1955, Med fem diamanter (“With Five Diamonds”) from 1964 and Samtal i Hanoi (“Conversations in Hanoi”) from 1966. They are set in three very different colonial contexts, northern Sweden in the early 20th century, Kenya in the early 1960’s and Vietnam in 1965, and take place in a time of transition when an agricultural, local way of life is challenged by a Eurocentric understanding of modernity and knowledge. LÄS MER