Sökning: "Åsa Ljunggren"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Åsa Ljunggren.

  1. 1. Erbjudande till kommunikation i en flerspråkig förskola : fria och riktade handlingsområden

    Författare :Åsa Ljunggren; Malmö högskola; []
    Nyckelord :förskola; flerspråkig; kommunikation;

    Sammanfattning : The study was conducted in a multilingual preschool setting in a city in the south of Sweden. The aim of the study was to highlight and to understand how children’s abilities to communicate with each other vary in different situations in a preschool setting. LÄS MER