Sökning: "Åsa Langefors"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Åsa Langefors.

  1. 1. Genetic Variation in Mhc Class II B in Atlantic Salmon: Evolutionary and Ecological Perspectives

    Detta är en avhandling från Department of Animal Ecology, Lund University

    Författare :Åsa Langefors; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
    Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; recombination; genetic variation; Mhc class II B; Atlantic salmon; evolution; population genetics; Animal ecology; Djurekologi;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Vi blir alla förkylda, får influensa eller magsjuka någon gång då och då. Smittsamma sjukdomar orsakas av patogener, d.v.s. LÄS MER