Sökning: "Åsa Hidmark"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Åsa Hidmark.

 1. 1. Induction of type I interferons and viral immunity

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology

  Författare :Åsa Hidmark; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Virus-induced type I interferons (IFNα/β) are key mediators of innate immunity and important modulators of adaptive immunity. Early recognition of virus and induction of IFNα/β are important for limiting the spread of the virus. LÄS MER

 2. 2. Induction of type I interferons and viral immunity

  Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology

  Författare :Åsa Hidmark; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2006]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Virus-induced type I interferons (IFN/) are key mediators of innate immunity and important modulators of adaptive immunity. Early recognition of virus and induction of IFN/ are important for limiting the spread of the virus. LÄS MER