Sökning: "Åsa Halldén"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden Åsa Halldén.

 1. 1. Poly(ethylene-graft-ethylene oxide) Preparation and Properties in Polymer Blends

  Detta är en avhandling från Department of Polymer Science & Engineering, Lund University

  Författare :Åsa Halldén; Lund University.; Lunds universitet.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Surface modification; Graft copolymers; Polymer blends; Polyethylene; Polyethylene oxide; Polyamide; Polymer technology; biopolymers; Polymerteknik;

  Sammanfattning : This thesis describes the preparation, characterisation and properties of poly(ethylene-graft-ethylene oxide) (PE-PEO). The grafting reaction was carried out with the grafting onto method using the carboxylic acid groups of poly(ethylene-co-acrylic acid) (PEAA) as reactive sites in an esterification reaction with poly(ethylene oxide) mono-methyl ethers (MPEO) of varying molecular weights: 750, 2000 and 5000. LÄS MER

 2. 2. Barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma Formell och informell socialisation i en muslimsk skola

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Åsa Aretun; Gunilla Halldén; Hilde Lidén; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School ethnography; sociology of childhood; age; socialisation; upbringing; religious education; Muslim schools; cultural politics; Skoletnografi; barndomssociologi; ålder; socialisation; uppfostran; konfessionell utbildning; muslimska skolor; kulturpolitik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine how children as social beings and actors form themselves within the framework of a school institution that adults have set up in order to shape them in deliberate ways through nurturing education. The study is based on long-term fieldwork in a Muslim faith school in Sweden. LÄS MER