Sökning: "Åsa Brunnström"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Åsa Brunnström.

  1. 1. Identification of arachidonic acid metabolites formed through the 15-lipoxygenase-1 pathway

    Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet, Dept of Medicine, Solna

    Författare :Åsa Brunnström; Karolinska Institutet.; Karolinska Institutet.; [2013]
    Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

    Sammanfattning : The polyunsaturated fatty acid arachidonic acid is the precursor of many biologically active lipid mediators. This thesis is focused on the arachidonic acid metabolites formed through the 15-lipoxygenase-1 (15-LO-1) pathway. LÄS MER