Sökning: "Åsa Åkesson"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Åsa Åkesson.

  1. 1. Tales of transit : Sub-Saharan african migrants' experiences in Istanbul

    Författare :Brigitte Suter; Åsa Åkesson; Malmö högskola; []
    Nyckelord :transit; immobility; social networks; Istanbul; Sub-Saharan African migrants;

    Sammanfattning : Denna avhandling presenterar transit erfarenheter av människor ifrån Söder om Sahara som befinner sig i Istanbul. Migranternas berättelser är i fokus, men avhandlingen tar också hänsyn till de makrostrukturella villkoren som präglar dessa människors livssituation. LÄS MER