Sökning: "Ångermanland"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet Ångermanland.

 1. 1. Nätra sokns lin-säde i Ångermanland, med cons. fac. jur. samtycke, under [...] Ander Berchs ... samt ... styrelse, til allmänt ompröfwande förestält uti den större carolinske lärosalen, den 7. junii, 1753. Af Olof Törnsten, Angermanno

  Författare :Anders Berch; Olof Törnsten; Anders Berch; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Åkerbruksväxter; Ångermanland; Sverige; Linodling; Ångermanland; Sverige;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Medeltid i centrum : europeisering, historieskrivning och kulturarvsbruk i norrländska kulturmiljöer

  Författare :Leif Grundberg; Evert Baudou; Thomas B. Larsson; Johan Rönnby; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Archaeology; medieval; central places; Norrland; Ångermanland; Medelpad; hermeneutics; Europeanization; historiography; local history research; cultural heritage; use of history; cultural environment; regional development; Arkeologi; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : This thesis aims to shed light upon three related research areas with the medieval period at their core: medieval Europeanization, the historiography of medieval places, the importance of the cultural environment and medieval period for the present day. By these means several current research angles are integrated within medieval research, the history of science and cultural heritage research. LÄS MER

 3. 3. Acceptans eller utstötning? : ogifta mödrar i Ångermanland 1860–1940

  Författare :Robert Eckeryd; Jan Samuelson; Anna Lundberg; Marie Clark Nelson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Ogifta mödrar; utomäktenskapliga barn; faderskapsmål; faderskapsrättegångar; faderskap; livscykelanalys; kvinnohistoria; genus; mikrodemografi; demografi; edgång; värjemålsed; fyllnadsed; barnavårdsman; barnavårdsmän; svära sig fri; giftermålsmönster; illegitima barn; oäkta barn; historia; History;

  Sammanfattning : This dissertation has investigated the social vulnerability of unmarried mothers in three rural court districts in the province of Ångermanland in northern Sweden during the period 1860–1940. The main focus is on the consequences that the birth of one or more illegitimate children had on the women’s lives as regards to how they were treated in the local community, including by both neighbours and formal institutions. LÄS MER

 4. 4. Contested Landscapes/Contested Heritage : history and heritage in Sweden and their archaeological implications concerning the interpretation of the Norrlandian past

  Författare :David Loeffler; Lars Larsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Scandinavia; Sweden; Norrland; Norrbotten; Västerbotten; Lappland; Ångermanland; Medelpad; Jämtland; Härjedalen; Hälsingland; Gästrikland; history; prehistory; archaeology; philosophy; antiquarianism; heritage; cultural management; identity; Fleck; thought-collective; thought-style; colonialism; colony; periphery; hinterland; kingdom; empire; industrialism; nationalism; romanticism; Sámi; Stone Age; Mesolithic; Neolithic; semi-subterranean; dwelling; typology; C14; shoreline displacement; Arkeologi; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : This case study explores how geo-political power structures influence and/or determine the conception, acceptance and maintenance of what is considered to be valid archaeological knowledge. The nature of this contingency is exemplified through an examination of how the prehistory of Norrland, a region traditionally considered and portrayed as peripheral vis-à-vis the centre-South, was interpreted and presented by Swedish archaeologists during the 20th century. LÄS MER

 5. 5. I fyrkens tid : Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner

  Författare :Erik Nydahl; Svenbjörn Kilander; Martin Åberg; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; kommunalhistoria; modernisering; politisk kultur; arbetarrörelsen; folkrörelser; industrisamhälle; kommunalpolitik; Ytterlännäs; Stigsjö; Ångermanland; History; Historia;

  Sammanfattning : Abstract   Nydahl, Erik; I fyrkens tid. Politisk kultur i två ångermanländska landskommuner 1860-1930 [Voting by income: The political culture of two Swedish municipalities, 1860–1930] Department of Humanities, Mid Sweden University, SE-871 88 Härnösand, Sweden ISBN: 978-91-86694-05-0, ISSN 1652-893X, Doctoral thesis nr: 100 (2010). LÄS MER