Sökning: "Åldrande"

Visar resultat 1 - 5 av 151 avhandlingar innehållade ordet Åldrande.

 1. 1. Konsten att leva längre : Föreställningar om livets förändring i handböcker 1700-1930

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Janicke Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Högskolan i Halmstad.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social anthropology ethnography Social anthropology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialantrolopologi etnografi Socialantropologi; Ageing; normality; historical sociology; deviance; technologies of the self; nature; culture; science; medicine; health; prolongevity; Åldrande; normalitet; avvikande; självtekniker; natur; kultur; vetenskap; medicin; hälsa; prolongevitet; historisk-sociologi; Life-extension; ageing; governmetnality; discourse; åldrande; diskursanalys; diskurs om åldrande; livets förlängning;

  Sammanfattning : Ibland luras vi att tro att ålderdomen är ett nytt fenomen och att det är först nu i vår samtid som individer har möjlighet att uppnå hög ålder och bli riktigt gamla. Visst var det inte lika vanligt att människor blev riktigt gamla förr i tiden men åldringar fanns även då. LÄS MER

 2. 2. Livet som berättelse : Om biografi och åldrande

  Detta är en avhandling från Uppsala : Universitetstryckeriet

  Författare :Peter Öberg; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; biography; life-story; narrative; plot; ageing; ways of life; biografi; livsberättelse; narrative; intrig; åldrande; livsloppsformer; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This dissertation’s objective is twofold: (1) to show how the life lived is reflected in old age (the articles), and (2) to analyze how life-stories are presented and interpreted from the social constructivist perspective (the comprehensive summary).     Article I is a critical discussion of two biographical methods of data collection: the “freely-told” life-story and the semistructured biographical interview. LÄS MER

 3. 3. Kvinnlig för sin ålder : en intervjustudie om ålder, kropp och femininitet

  Detta är en avhandling från Stockholm : Bullfinch Publishing

  Författare :Thérese Persson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Age; ageing; body; femininity; female ageing; norms; interviews; ages; gender; intersectionality; Ålder; åldrande; kropp; kvinnligt åldrande; normer; intervjuer; åldrar; kön; intersektionalitet; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Older people and ageing; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Äldre och åldrande;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation to understand how age is given meaning to different age groups as weil as in relation to the body and femininity. These relationships are examined on the basis of interviews with 25 individuals 6-99 years old. LÄS MER

 4. 4. Delaktig (även) på äldre dar Åldrande och delaktighet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i gruppbostad

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Ida Kåhlin; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Old people; ageing; intellectual disability; participation; group home; Äldre; åldrande; intellektuell funktionsnedsättning; delaktighet; gruppbostad;

  Sammanfattning : Participation of people in all ages is one of the main goals in Swedish disability policy. Despite this, ageing and becoming old with intellectual disability has been given very little attention in policy documents and guidelines regarding support and service provided for this group. LÄS MER

 5. 5. Se lika ung ut som du känner dig : Kulturella föreställningar om ålder och åldrande i populärpress för kvinnor över 40

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

  Författare :Karin Lövgren; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Cultural conceptions; doing age; age; ageing; age studies; ageism; middle age; social gerontology; cultural gerontology; social constructionism; cultural studies; popular press; advertising; gender; visual studies; Kulturella föreställningar; göra ålder; socialkonstruktionism; kulturstudier; populärpress; reklam; ålder; åldrande; medelålder; socialgerontologi; kulturgerontologi; genus; intervjuer; innehållsanalys; kvinnobilder; Tara; M Magasin; Laura;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker kulturella föreställningar om ålder och åldrande med utgångspunkt i populärpress för kvinnor över 40. Under 2000-talet har flera veckotidningar lanserats som vänder sig till kvinnor i medelåldern, med ålder som försäljningsargument. LÄS MER