Sökning: "Åke Hermansson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Åke Hermansson.

 1. 1. Frost modelling and pavement temperatures summer pavement temperaures and frost modelling

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Åke Hermansson; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geoteknik; Soil Mechanics;

  Sammanfattning : Three papers form the present thesis. In paper I a numerical model for calculation of surface temperatures on a highway is presented. The model takes all relevant factors into consideration, i.e. LÄS MER

 2. 2. Karl IX och ständerna : tronfrågan och författningsutvecklingen i Sverige 1598-1611

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Åke Hermansson; [1962]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Modeling of frost heave and surface temperatures in roads

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå tekniska universitet

  Författare :Åke Hermansson; [2002]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Geoteknik; Soil Mechanics;

  Sammanfattning : Temperature and moisture are very essential parameters when describing the condition of a pavement. In most cases, a high moisture content involves a decreased bearing capacity and, consequently, a shorter durability of the pavement. A frozen pavement has a greater bearing capacity than the corresponding construction in spring or late autumn. LÄS MER