Sökning: "Åke Gustafsson"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Åke Gustafsson.

 1. 1. Några kärnreaktioner inducerade av högenergetisk bromsstrålning

  Författare :Hans-Åke Gustafsson; Partikelfysik; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Fysicumarkivet A:1978:Gustafsson;

  Sammanfattning : [abstract missing].... LÄS MER

 2. 2. Symbolisk organisering : En studie av organisatorisk förändring och meningsproduktion i fyra industriföretag

  Författare :Bengt-Åke Gustafsson; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology of labour; change; Organizational design; symbolism; rhetoric; management of meaning; organizational culture; information; flow-oriented work-organizations.; processes; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi;

  Sammanfattning : The focus of this dissertation is on organizational change in four industrial corporations. A special emphasisis placed upon the symbolic and rhetorical aspects when changing organizations. Main concepts in the study are symbolic management and management of meaning. Two main areas are discussed in the dissertation. LÄS MER

 3. 3. Functional and molecular aspects of interferon action in human natural killer cells and other leucocytes

  Författare :Åke Gustafsson; Erik Lundgren; Umeå universitet; []
  Nyckelord :natural killer cell; large granular lymphocyte; interferon; interferon production; interferon-induced; protein synthesis; two-dimensional electrophoresis;

  Sammanfattning : Interferons comprise a class of structurally related proteins which exert several regulatory effects in responsive cells. These effects include the establishment of an antiviral state, the inhibition of cellular proliferation and the alteration of different immune reactions. LÄS MER

 4. 4. Döfstumlärare - specialpedagog - lärare för döva och hörselskadade : en lärarutbildnings innehåll och rationalitetsförskjutningar

  Författare :Lars - Åke Domfors; Christina Gustafsson; Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher of the Deaf; educational history; research on teacher education; rationalities; symbolic interactionism; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : (Teacher of the Deaf-Mute – Teacher of Special Education – Teacher of the Deaf and Hard of Hearing. The Content and Rationality Changes of a Teacher Education Program). LÄS MER

 5. 5. Studies of Heavy Baryons in DELPHI and Radiation Monitoring in DØ

  Författare :Lisa Berntzon; Barbro Åsman; Torbjörn Moa; Hans-Åke Gustafsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; high energy physics; baryons; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : Between the years 1992 and 1995 about 3.5 million hadronic Z decays were collected by the DELPHI detector at CERN. This data has been used to measure the production and lifetime of the beauty strange baryon Ξb,in the inclusive decay channel Ξb →Ξ-ℓ- X. LÄS MER