Sökning: "Åke Andersson"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden Åke Andersson.

 1. 1. Electron beam profile measurements and emittance manipulation at the MAX-laboratory

  Detta är en avhandling från MAX-lab, Lund University

  Författare :Åke Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; optics; quantum excitation; emittance; synchrotron radiation; electron beam; lattice; Accelerator; storage ring; diffraction; Physics; Fysik;

  Sammanfattning : The emittances of the electron beams at the MAX-laboratory accelerator system have been studied. Apart from the build-up of the diagnostic tools for precise determination of the beam spatial profiles, the objectives have been: a) to verify the accelerator design emittances at low currents and to try to determine the emittances also at high currents; b) to investigate possibilities to manipulate the emittances. LÄS MER

 2. 2. The thermal cis-trans isomerization of azobenzene, stilbene, N-benzylideneaniline and some of their derivatives in the vapour phase at elevated temperatures studied by flash photolysis

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Jan-Åke Andersson; Uppsala universitet.; [1983]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Computation of Thermal Development in Injection Mould Filling, based on the Distance Model

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Per-Åke Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; thermoplastic materials; finite element FEM ; finite difference FD ; Newton-Mysovskii theorem; Moldflow Mfl ; Cadmould Cmd ; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : The heat transfer in the filling phase of injection moulding is studied, based on Gunnar Aronsson’s distance model for flow expansion ([Aronsson], 1996).The choice of a thermoplastic materials model is motivated by general physical properties, admitting temperature and pressure dependence. LÄS MER

 4. 4. Labour Market Structure in a Controlled Economy: The case of Zambia

  Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborg University

  Författare :Per-Åke Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Multi-year maintenance optimisation for paved public roads - segment based modelling and price-directive decomposition

  Detta är en avhandling från Matematiska institutionen

  Författare :Per-Åke Andersson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; road maintenance optimisation; price-directive decomposition; MATHEMATICS Applied mathematics Optimization; systems theory; MATEMATIK Tillämpad matematik Optimeringslära; systemteori;

  Sammanfattning : I avhandlingen studeras hur kostnadseffektiva underhålls- (uh-)planer för belagd väg kan genereras, på basis av information om aktuellt vägytetillstånd och funktionella modeller för kostnads- och tillståndsförändringar, delvis utvecklade i samarbete med svenska Vägverket (VV). Tilltänkt användning är på strategisk och programnivå, innan mer detaljerad objektinformation finns att tillgå. LÄS MER