Sökning: "Åbo Akademi psykologi och teologi Fakulteten för humaniora"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Åbo Akademi psykologi och teologi Fakulteten för humaniora.

  1. 1. Gränskronotopen och upplösningen av formens värld : En studie av gränstematiken i Kerstin Ekmans trilogi Vargskinnet (1999-2003)

    Författare :Anna-Karin Jonasson; Claes Ahlund; Peter Degerman; Anna Williams; Åbo Akademi psykologi och teologi Fakulteten för humaniora; []
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : The aim of this study is to explore the border theme in the Vargskinnet (The Wolfskin) trilogy (1999–2003) by Kerstin Ekman. Some motifs, such as skin and water, play important roles in this context, as they form part of the novels’ designs of ­the maintenance, transcending and dissolution of boundaries. LÄS MER