Sökning: "Ämnesdidaktik naturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 39 avhandlingar innehållade orden Ämnesdidaktik naturvetenskap.

 1. 1. Two dimensions of student ownership of learning during small-group work with miniprojects and context rich problems in physics

  Författare :Margareta Enghag; Hans Niedderer; Peter Gustafsson; Jonte Bernhard; Phil Scott; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; ownership of learning; exploratory talks; physics learning; context rich problems; miniprojects; Naturvetenskapernas och teknikens didaktik; fysikdidaktik; Ämnesdidaktik; Subject Didactics; Physics; Fysik; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Naturvetenskapernas och teknikens didaktik;

  Sammanfattning : In this thesis the theoretical framework student ownership of learning (SOL) is developed both theoretically and with qualitative research, based on studies of small-group work in physics with miniprojects and context rich problems. Ownership is finally defined as actions of choice and control, i.e. LÄS MER

 2. 2. Samtal om begreppskartor : en väg till ökad förståelse

  Författare :Anna-Karin Westman; Karl Göran Karlsson; Svante Holm; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cellbiologi; elevdiskussioner; begreppskartor; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Biology; Biologi;

  Sammanfattning : Denna avhandling belyser hur elevdiskussioner om begreppskartor kan bidra till en ökad förståelse för innebörden av de utvalda biologiska begreppen hos de elever som deltar. Som bakgrund till avhandlingen redovisas forskningsresultat vilka visar ett antal svårigheter elever kan ha inom det cellbiologiska ämnesområdet. LÄS MER

 3. 3. Attityder till naturvetenskap : Förändringar av flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi 1995 till 2007

  Författare :Lena Adolfsson; Sylvia Benckert; Eva Silfver; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; attityder; genus; TIMSS; förändring över tid; Subject didactics; Ämnesdidaktik; didactics of natural science; naturvetenskapens didaktik;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen beskrivs hur hög- och lågpresterande flickors och pojkars attityder till biologi, fysik och kemi har förändrats från 1995 till 2007. Data från den svenska delen av TIMSS-studierna för årskurs 8 i Sverige används. LÄS MER

 4. 4. Mathematics teachers' conceptions about equations

  Författare :Iiris Attorps; Högskolan i Gävle; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; algebra; conception; equation; learning; mathematics teacher; Subject didactics; Ämnesdidaktik; MATHEMATICS; MATEMATIK;

  Sammanfattning : The aim of this study is to describe and to clarify the mathematics teachers’ subject matter and pedagogical content conceptions about equations. As the basis of these conceptions, the teachers’ experiences of the concept learning of equations from their own school time are described. LÄS MER

 5. 5. Learning computer systems in a distributed project course : The what, why, how and where

  Författare :Anders Berglund; Arnold Pears; Shirley Booth; Raymond Lister; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; computer science education; computer science education research; computer networking; computer systems; phenomenography; activity theory; learning; higher education; team collaboration; remote collaboration; Computer science; Datavetenskap; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Computer Systems; Datorteknik;

  Sammanfattning : Senior university students taking an internationally distributed project course in computer systems find themselves in a complex learning situation. To understand how they experience computer systems and act in their learning situation, the what, the why, the how and the where of their learning have been studied from the students’ perspective. LÄS MER