Sökning: "Äldreomsorg socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden Äldreomsorg socialt arbete.

 1. 1. Att leda i kommunal äldreomsorg : Om arbetsledares handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - exemplet Halland

  Författare :Ingrid Karlsson; Jan Petersson; Per Albinsson; Cecilia Henning; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ledarskap; första linjens chef; vinjettstudie; top down; top up; konflikter; dilemman; äldreomsorg; handlingsutrymme; handlingsfrihet; lojalitet; sorti; organisationskultur; institutionalisering; formella och informella regler; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The middle management position in the care of the elderly is the focus of this licentiate dissertation. The aim was to develop knowledge about the constraints within which the middle manager is able to act and which freedom of action he/she has. LÄS MER

 2. 2. Vad fattas äldreomsorgen? : Problembeskrivningar av äldreomsorg i det offentliga samtalet

  Författare :Carina Markström; Stefan Sjöström; Lars Evertsson; Håkan Jönson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; äldreomsorg; problembeskrivningar; problemformuleringsprivilegium; offentligt samtal; problemdiskurser; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kompetensfrågans lokala konkretisering: en studie av kompetensperspektivets betydelse för äldreomsorgens innehåll

  Författare :Magdalena (current name Magdalena Elmersjö) Damberg; Magdalena Damberg; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Socialt arbete; äldreomsorg; kompetens; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Gamla och nya frivillighetsformer : Äldreomsorgshybrider växer fram

  Författare :Mairon Johansson; Kerstin Gynnerstedt; Stina Johansson; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; sociala frivilligorganisationer; äldreomsorg; frivilliga; volontärer; välfärdsmix; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The interest for voluntary services in elderly care has increased in recent years and some have claimed that new types have emerged within the field. What’s new with these types of services? This licentiate dissertation focuses on the relationship between voluntary services and local authority elderly care in Sweden. LÄS MER

 5. 5. Äldreomsorg och lokal utveckling- Ömsesidighet som medel

  Författare :Eva-Marie Björklund; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; äldreomsorg i glesbygd; lokal utveckling; kooperativ; Social work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER