Sökning: "Äldreboende"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet Äldreboende.

 1. 1. Bevarad värdighet vid vård av äldre personer på äldreboende

  Författare :Patrice Anderberg; Anna- Lena Berglund; Lillemor Lindwall; Anne- Cathrine Mattiasson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Bevarad värdighet; Äldre person; Äldreboende; Vårdkvalitet; Begreppsanalys; Fenomenologisk analys; Nursing Science; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Andelen äldre personer kommer i framtiden att öka och behovet av en god och värdig vård blir en utmaning inom den kommunala äldreomsorgen. I samband med att vård utvärderas relateras det ofta till bevarad eller kränkt värdighet. LÄS MER

 2. 2. Servicemötets praktik : på en tingsrätt, ett äldreboende och ett hotell

  Författare :Anette Svingstedt; Institutionen för service management och tjänstevetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; hotel; home for the elderly; district court; practice theory; Service encounter; service-dominant logic; service studies; tjänstedominerande logik; servicemötet; praktikteori; tingsrätt; äldreboende; hotell;

  Sammanfattning : The practice of service encounters in a district court, a home for the elderly, and a hotel Service management research places the service encounter in a central position. It is highlighted as a key event that involves the simultaneous production, consumption, and marketing of the services produced by the operation. LÄS MER

 3. 3. Nursing homes on public display : Reputation management in the new landscape of Swedish eldercare

  Författare :Elisabeth Carlstedt; Socialhögskolan; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Nursing homes; eldercare; reputation management; marketisation; audits; mediatization; neo-institutional theory; Äldreboende; äldreomsorg; anseendehantering; marknadisering; granskning; medialisering; nyinstitutionell teori;

  Sammanfattning : The general perception of Swedish nursing homes has historically been gloomy. Nursing homes have been associated with a passive, isolated, and institutionalised ‘fourth age’ life. Media reports and the public debate have largely stressed the need for organisational improvements, and called for transparency and control. LÄS MER

 4. 4. The Impact of Care Process on Satisfaction with Elderly Care

  Författare :Petri J. Kajonius; Ali Kazemi; Bo Malmberg; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; elderly care; quality; satisfaction; individualized care; äldreomsorg; äldreboende; nöjdhet; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences;

  Sammanfattning : This licentiate thesis is based on the growing interest in Swedish elderly care. The aim of this thesis is to investigate what generates satisfaction with elderly care among older persons. LÄS MER

 5. 5. The Impact of Care Process on Satisfaction with Elderly Care

  Författare :Petri Kajonius; Ali Kazemi; Bo Malmberg; Högskolan Väst; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; elderly care; quality; satisfaction; individualized care; äldreomsorg; äldreboende; nöjdhet; Psychology; Psykologi;

  Sammanfattning : This licentiate thesis is based on the growing interest in Swedish elderly care. The aim of this thesis is to investigate what generates satisfaction with elderly care among older persons. LÄS MER