Sökning: ": Attraktivt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 9 avhandlingar innehållade orden : Attraktivt arbete.

 1. 1. Aktiviteter och lärande för attraktivt arbete. : Utvecklingsprocesser inom verkstadsindustrin

  Författare :Mattias Åteg; Jan Forslin; Thomas Tydén; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; : Attraktivt arbete; utvecklingsprocess; lärande; anpassning; dynamik; re¬flektion; verkstadsindustri; arbetsmiljö; interaktiv forskning.; Industrial organisation; administration and economics; Industriell organisation; administration och ekonomi; attraktivt arbete; reflektion;

  Sammanfattning : Avhandlingsarbetet utgår från ett nätverk av mindre verkstadsföretag som under mer än fem års tid varit engagerade i utvecklingsprocesser för att skapa mer attraktiva arbeten. Arbetet har genomförts inom ramen för att…-projektet i samverkan mellan Högskolan Dalarna och Arbetslivsinstitutet. LÄS MER

 2. 2. Attraktivitetens dynamik - studier av förändringar av arbetets attraktivitet

  Författare :Ann Hedlund; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Attraktivt arbete; behov; motivation; arbetstillfredsställelse; dynamik; arbetsmiljö; träindustri; timmerhustillverkning;

  Sammanfattning : This thesis takes a point of departure in the problems to recruit and retain personnel in woodworking companies. Companies, actors of society and researchers started with the ambition to create work which people, especially young ones, would like to have and where employees want to stay. LÄS MER

 3. 3. Scalable and Reliable Data Stream Processing

  Författare :Paris Carbone; Seif Haridi; Peter Pietzuch; KTH; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; distributed systems; stream processing; data management; databases; distributed computing; data processing; fault tolerance; database optimisation; programming systems; data science; data analytics; computer science; Informations- och kommunikationsteknik; Information and Communication Technology;

  Sammanfattning : Data-stream management systems have for long been considered as a promising architecture for fast data management. The stream processing paradigm poses an attractive means of declaring persistent application logic coupled with state over evolving data. LÄS MER

 4. 4. Purification, Stereoisomeric Analysis and Quantification of Biologically Active Compounds in Extracts from Pine Sawflies, African Butterflies and Orchid Bees

  Författare :Joakim Bång; Erik Hedenström; Kristina Sjödin; Hans-Erik Högberg; Anna-Karin Borg-Karlsson; Mittuniversitetet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; Semiochemicals; sex pheromone; pine sawflies; Bicyclus; Euglossa; chiral separation; derivatisation; GC-­MS; Organic chemistry; Organisk kemi;

  Sammanfattning : Stereochemistry plays an important role in nature because biologically important molecules such as amino acids, nucleotides and sugars, only exist in enantiomerically pure forms. Semiochemicals carry messages, between the same species (pheromones) and between different species (allelochemicals). LÄS MER

 5. 5. Genusmedveten utveckling av arbetsgivarvarumärket för hållbar kompetensförsörjning

  Författare :Hans Lundkvist; Mailin Lindberg; Ewa Gunnarsson; Caroline Wigren-Kristoferson; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Man Machine Relation Focusing Gender; Människa-maskin med inriktning mot genusforskning;

  Sammanfattning : Tillgång till mänskliga resurser är avgörande för många företags långsiktiga utveckling och överlevnad. Demografiska förändringar och tecken på ökade svårigheter att rekrytera personal leder till att allt fler verksamheter måste reflektera över sitt arbetsgivarvarumärke i syfte att behålla och attrahera rätt personal. LÄS MER