Polymer Gels and their Interactions with Ionic Surfactants

Detta är en avhandling från Physical Chemistry 1, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Polymergeler och deras interaktioner med joniska surfaktanter. Olika typer av hydrofoba polymerer och hydrophobmodifierade polymerer tvärbinds kemisk till geler. Dessa geler tillhör gruppen responsiva geler, vilket betyder att gelerna ändrar sin volym under yttre påverkan. Gelernas volymändring studeras vid tillsats av olika joniska surfaktanter, vid tillsats av salt och vid olika temperaturer. Studier av mängden surfaktant som binds till polymergelerna har också gjorts.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.