The use of metal substitution in characterizing the catalytic mechanism of glyoxalase I

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Siv Sellin; [1983]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.