Estrogens and the urogenital tract : studies on steroid hormone receptors and a clinical study on a new estradiol-releasing vaginal ring

Författare: Peter Smith; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.