Aspects of the Chain of Processing and the Application of Multi- and Hyperspectral Data from Lakes

Författare: Peter Flink; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.