Bastu och torkhus i Nordeuropa

Detta är en avhandling från Stockholm : Nordiska muséet

Författare: Ilmar Talve; Stockholms Högskola.; [1960]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.