Automation of legal reasoning : a study on artificial intelligence and law

Detta är en avhandling från Stockholm : : Juristförl

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.