Studies of early events following perichondrial grafting procedures and of joint innervation : experimental studies in rabbits and rats

Författare: Bertil Widenfalk; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.