An Optimisation Approach to Cartographic Generalisation

Detta är en avhandling från Department of Technology and Society, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Idag lagras allt fler kartor digitalt och nya metoder krävs för att förbättra denna digitala hantering. Ett område som studerats under senare tid är automatiska metoder för kartografisk generalisering. Kartografisk generalisering innebär att man förenklar informationen i en karta för att göra den mer lättläst i den önskade skalan. Denna avhandling beskriver en optimeringsmetod för kartografisk generalisering.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.