Lignin degradation : long-term effects of nitrogen addition on decomposition of forest soil organic matter

Författare: Gudrun Sjöberg; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2003]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.