Spectroscopic studies of gaseous CuO

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Författare: Ove Appelblad; [1981]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.