A regio- and streodivergent synthesis of vic-amino alcohols

Detta är en avhandling från Stockholm : Kemi

Författare: Berit Olofsson; Kth.; [2000]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.