Rekrytering av företagsledare en studie i homosocialitet

Detta är en avhandling från Stockholm : Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk. (EFI)

Sammanfattning: I denna doktorsavhandling studeras rekryteringen av företagsledare. Här diskuteras hur det går till när en företagsledare rekryteras, hur förfarandet ser ut, vilka personer som är involverande, var man letar efter kandidater, vilka kriterier som anses viktiga och vad det är som avgör vem som slutligen tillsätts. Därför handlar boken också om föreställningar om ledarskap och kön och mansdominansen på företagsledande positioner och föreställningar om ledarskap och kön.Studien bygger både på intervjuer med styrelseordförande om deras erfarenheter av rekryteringen av företagsledare och ett två fallstudier av rekryteringar. Analysen visar på ett informellt processförfarande i vilken relationen mellan styrelse och kandidater står i fokus.Processen involverar främst män och där föreställningar om företagsledaren som en särskild man är vägledande.  Analysen lyfter även fram hur rekryteringen av företagsledare kan ses som en könsordnande process där homosocialitet, dvs. att män identifierar sig med och orienterar sig mot andra män, framstår som centralt för att förstå rekryteringsförståelsen av processen och dess utfall.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)