Evaluation of surface electromyography and aspects of muscle strength in persons without motor impairment and in children with hemiplegic cerebral palsy

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Författare: Barbro Larsson; Linköping.; Linköping.; Linköping.; [2005]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.