Erythropoiesis and calcium homeostasis : a clinical study in uremia and kidney transplantation

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Janusz Goch; Uppsala Universitet.; [1996]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.