Carl Christoffer Gjörwell 1766-1837 : byggnader och inredningar i Sverige och Finland

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholmia

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.