Constitutive Modelling and Finite Element Analysis of Concrete Structures with Regard to Environmental Influence

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.