Ögonblickets pedagogik : Yrkesgrupper i samtal om specialpedagogisk kompetens vid barn- och ungdo4mshabiliteringen

Detta är en avhandling från Stockholms u6niversitet, Pedagogiska Institutionen

Författare: Kerstin Åman; Mälardalens Högskola.; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.