Den diskursiva staden, Mark- och bostadspolitik i Stockholm 1900-1930 i ett diskursteoretiskt perspektiv

Detta är en avhandling från Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholm

Författare: Mats Deland; Stockholms Universitet.; [1997]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.