On the Breast Cancer Stem Cell Selectivity of Salinomycin and its Structural Analogues

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.