Det sociala åldrandet : ett tvärkulturellt perspektiv

Detta är en avhandling från Uppsala : Sociologiska institutionen, Uppsala universitet

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.