Multilevel Coding Based on Convolutional Codes

Detta är en avhandling från Dept. of Information Theory, Lund University, Box 118, S-221 00 LUND

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.