Lichens and air pollution a study of cryptogamic epiphytes and environment in the Stockholm region

Detta är en avhandling från Uppsala : Sv. växtgeografiska sällsk

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)