Building Gender-Just Citizenship in Northern Ireland: Women’s Political Participation and Transversal Politics in a Deeply Divided Society

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.