Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet - En kritisk fallstudie angående utvecklingsbedömningar av yngre barn

Sammanfattning: Konstruktionen av det avvikande förskolebarnet, är en avhandling som behandlar relationen mellan begrepp som utveckling, avvikelse och särskilt stöd i förskolan. Begreppet normalitet problematiseras i ett samhälleligt perspektiv och kopplas till olika aktörers utrymme att formulera "sanningar" rörande avvikelser. Undersökningen, som avhandlingen baseras på, är en fallstudie där vi får följa bedömningar av en begränsad grupp barn inom förskolan kategoriserade under begreppet "barn i behov av särskilt stöd". Studien belyser de olika aktörer som är inblandade i praktiken, samt maktförhållanden och tolkningsföreträde som finns mellan olika professioner. Bedömare (exempelvis psykiatriker och psykologer) utanför förskolans organisation påverkar bedömningspraktiken. Diagnoser och andra kategoriseringar där problemen knyts till barnet får därför en stor betydelse. Pedagogernas bedömningar av barnen präglas i större utsträckning av en relationell syn på barns avvikelser och är företrädesvis kopplad till specifika beteendemönster i barnens vardag.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)