Introduktionen av ett försök att förnya sjukhusvården - ringar skrivna på vattnet

Detta är en avhandling från University of Gothenburg

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)