Nutrient and trace element flows and balances at the Öjebyn dairy farm : aspects of temporal and spatial variation and management practices

Författare: Anna Helena Bengtsson; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.