Ljusskimmer och dataflimmer : om möjligheten att med dator som formgivningsredskap åstadkomma mönster med transparent verkan i textila material

Detta är en avhandling från Oslo : Högskolan i Oslo

Sammanfattning: Datorn som möjligt formgivningsredskap fär textila ändamål.  

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.